Zapisy: Kolonie nad morzem w Rewalu (8 dni)

Uzupełnić tylko w przypadku kolonii lub obozu
Pokaż tabele rozmiarów koszulek
Specjalne potrzeby edukacyjne uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, - istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary).