O nas

Fundacja Centrum Aktywności Ruchowej to zespół pasjonatów organizacji czasu wolnego. Wiemy, że pozaformalne zaangażowanie, doświadczanie i inni ludzie sprawiają, że rozwijamy się w zawrotnym tempie. Dlatego pragniemy aktywizować dzieci i młodzież oraz włączać w ten proces dorosłych, aby nie tylko pozytywnie wpływać na pojedyncze stosunki międzyludzkie, ale harmonijnie doskonalić społeczne zachowania. Wierzymy, że dziś jak nigdy potrzeba nam społecznych inicjatyw, jedności i siły solidarności, więc pragniemy wzmacniać te cnoty już w takich segmentach jak rozrywka, aktywność sportowa i kulturalna oraz edukacja nieformalna.

Takich jak my jest więcej i dlatego z nimi współpracujemy: