Informacje organizacyjne - kolonie w Jarosławcu i Rewalu

Drodzy Rodzice!

Przekazujemy podstawowe informacje w sprawie kolonii w Jarosławcu i Rewalu. 

TERMINY WYJAZDÓW

Podajemy orientacyjne godziny wyjazdów i powrotów - UWAGA! Mogą się one jeszcze nieco zmienić ze względu na korekty rozkładów PKP. Ostateczne godziny podamy ok. 3 tygodnie przed wyjazdem.

1. Kolonie w Jarosławcu

- wyjazd 16 lipca (sobota) - 5:14 z Dworca PKP Katowice (zbiórka ok. godzinę wcześniej)

- powrót 25 lipca (poniedziałek) - 22:51 (PKP Katowice)

2. Kolonie w Rewalu

- wyjazd 11 sierpnia (czwartek) - 7:17 z Dworca PKP Katowice (zbiórka ok. godzinę wcześniej)

- powrót 18 sierpnia (czwartek) - 20:43 (PKP Katowice)

 

KARTY KWALIFIKACYJNE

W przyszłym tygodniu, na maila podanego w zgłoszeniu, zostaną wysłane karty kwalifikacyjne uczestników oraz pozostałe niezbędne dokumenty. Po otrzymaniu prosimy o ich wydrukowanie, podpisanie i odesłanie skanu lub wyraźnych zdjęć na maila info@centrumar.pl

UWAGA! W przypadku nieuzupełnienia w trakcie rezerwacji rubryki "Specjalne potrzeby" prosimy o przesłanie na maila informacji w sprawach:

– specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

- istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary).

Termin przesyłania informacji - 15 maja 2022. 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli takie informacje nie zostały zawarte w formularzu rezerwacyjnym prosimy o przesłanie na maila info@centrumar.pl

- prośby i sugestie o włączenie danych uczestników do jednego pokoju

- chęć przynależności do tej samej grupy danych uczestników

 

LEGITYMACJA SZKOLNA

Prosimy już teraz o upewnienie się czy dziecko posiada aktualną legitymację szkolną!

Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną - brak legitymacji lub brak aktualnej pieczątki wiąże się z dodatkowymi kosztami ceny biletu, które ponoszą rodzice. Prosimy zwrócić uwagę na takie szczegóły jak: ogólny stan legitymacji, (jeśli jest zniszczona proszę ją wymienić), pieczątka i data, aktualne zdjęcie oraz podpis posiadacza.

 

Szczegółowe informacje, listy rzeczy do zabrania, kontakt do kadry - zostaną opublikowane ok. 3 tygodnie przed terminem wyjazdu. 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

Tel. 57 57 23 23 8 

E-mail: biuro@centrumar.pl