Informacje w sprawie kolonii/obozu

Kolonie nad morzem - Ustka 2020 (8 lipca – 18 lipca 2020)

Obóz Piłkarski nad morzem – Ustka 2020 (8 lipca – 18 lipca 2020)

ZBIÓRKA: 8 lipca godz. 21:15 obok wejścia do PKP Katowice od strony Placu Andrzeja (odjazd pociągu: 22:19)

POWRÓT: 18 lipca godz. 22.59 (PKP Katowice)

 

 Obóz Piłkarski nad morzem – Ustka 2020 (18 lipca – 28 lipca 2020)

ZBIÓRKA: 18 lipca godz. 21:15 obok wejścia do PKP Katowice od strony Placu Andrzeja (odjazd pociągu: 22:19)

POWRÓT: 28 lipca godz. 22.59 (PKP Katowice)

 

UWAGA: Podczas zbiórki wszyscy zgromadzeni mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Odprawa odbędzie się w okolicach placu Andrzej w Katowicach. Po niej dzieci wraz z opiekunami (BEZ RODZICÓW!) przejdą na peron gdzie wsiądą do pociągu.

Podczas odprawy będą zbierane: legitymacje szkolne uczestników, karty kolonijne (wyłącznie te, które nie zostały dostarczone do biura wcześniej), kieszonkowe, telefony komórkowe uczestników, oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka i zgoda na pomiar temperatury oraz podpisywany będzie nowy regulamin uczestnictwa dostosowany do wytycznych GIS, MZ i MEN.

 

1. SMS: Każdy rodzic powinien otrzymywać wiadomości SMS z powiadomieniami od organizatora. Jeśli nie otrzymuje, prosimy fakt ten zgłosić do biura (tel.730 158 260)

2. KARTA KOLONIJNA: Kartę, która dostali Państwo na skrzynkę mailową po rejestracji w systemie, prosimy podpisać, zeskanować/sfotografować i przesłać do 20 czerwca w przypadku turnusu 8 -18 lipca lub do 30 czerwca w przypadku turnusu w terminie 18 – 28 lipca na zapisy@centrumar.pl. Można też przesłać podpisaną papierową wersję karty pocztą do biura Centrum Aktywności (43 – 200 Pszczyna ul. Bogedaina 22 ). Osoby przesyłające wersję elektroniczną prosimy o zabranie papierowej wersji karty kolonijnej na zbiórkę w dzień wyjazdu. Będą one zbierane przy odprawie.

3. LEGITYMACJA SZKOLNA: Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną - Brak legitymacji lub brak aktualnej pieczątki wiąże się z dodatkowymi kosztami ceny biletu, które ponoszą rodzice. Prosimy zwrócić uwagę na takie szczegóły jak: ogólny stan legitymacji, (jeśli jest zniszczona proszę ją wymienić), pieczątka i data, aktualne zdjęcie oraz podpis posiadacza.

4. LISTA RZECZY, KTÓRE ZABIERAMY ze sobą na kolonie/obóz:

 • Odzież podstawowa,
 • Odzież sportowa,
 • Kurtka przeciwdeszczowa,
 • Strój kąpielowy,
 • Nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne,
 • Kremy przed opalaniem i po opalaniu,
 • Bielizna i art. do higieny osobistej,
 • Obuwie sportowe, klapki/sandały,
 • Stroje treningowe, korki, turfy (w przypadku obozów piłkarskich)
 • Lekarstwa, które dzieci zażywają na stałe, z informacji w karcie kolonijnej
 • Można zabrać sprzęt do gier świetlicowych: karty, szachy, tenis stołowy, itp.
 • Maseczka ochronna

5. LISTA RZECZY, KTÓRYCH NIE ZABIERAMY:

 • Sprzęt elektroniczny typu: tablety, konsole,
 • Piłki,
 • Napoje w szklanych butelkach,
 • Zbyt dużych ilości jedzenia, słodyczy, chipsów
 • Ostry sprzęt, typu: scyzoryki itp.
 • Płyny do dezynfekcji*

6. BAGAŻ: Każdy bagaż musi być opisany! Niezbyt duży, aby dziecko mogło się z nim swobodnie przemieszczać.

7. TELEFONY KOMÓRKOWE: Prosimy o wyposażenie telefonu w pokrowiec. Na pokrowcu telefon powinien być opisany imieniem i nazwiskiem właściciela telefonu. Telefony należy złożyć u opiekuna przed wyjazdem. Dzieci będą korzystać z telefonów tylko w porze komórkowej (zazwyczaj wieczorami).

8. FAKTURY: WYSTAWIAMY TYLKO DO 30 SIERPNIA! W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na biuro@centrumar.pl i podać tytuł oraz dane na kogo ma być wystawiony rachunek (dziecko czy rodzic). Prosimy o ustalenie powyższego wcześniej w zakładzie pracy oraz dopytanie jakie dokumenty/oświadczenia mają towarzyszyć rachunkowi.

9. KIESZONKOWE: Prosimy przygotować kieszonkowe w nominałach 10/20 zł i włożyć do opisanej koperty. W trakcie zbiórki będzie można oddać je do przechowania opiekunowi grupy.

10. PODZIAŁ POKOI: Pokoje (najczęściej 3-osobowe, max. 4 osobowe wg wytycznych GIS, MZ i MEN) zostaną przydzielone w pociągu wg własnego doboru uczestników ale z uwzględnieniem przynależności do grupy tak, aby jak najbardziej ograniczyć kontakt między uczestnikami. Dlatego też dołożymy wszelkich starań o to przy podziale grup, umiejscowieniu uczestników w przedziałach kolejowych oraz zakwaterowaniu. Prośby i sugestie o włączenie danych uczestników do jednej grupy, pokoju i przedziału można zgłaszać telefonicznie: 721 042 198 do 6 lipca 2020 w przypadku turnusu 8 -18 lipca a w przypadku turnusu w terminie 18 – 28 lipca do 16 lipca.

11. REGULAMIN UCZESTNICTWA: W związku z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży regulamin uczestnictwa został zaktualizowany i jest dostępny DO POBRANIA.  Prosimy o zapoznanie się z nim. Podpisanie regulaminu przez uczestników (w razie możliwości również przez rodziców) odbędzie się podczas odprawy u wychowawców.
Informujemy, że regulamin uczestnictwa w obozie/koloniach został zaktualizowany w karcie kolonijnej, dlatego uczestnicy zapisani po 22.06.2020 posiadają nowy regulamin uczestnictwa w zestawie dokumentów.

12. OŚWIADCZENIE RODZICA O STANIE ZDROWIA: Według wytycznych GIS, MZ i MEN dziecko biorące udział w wypoczynku zbiorowym nie może pozostawać chore, zainfekowane lub posiadać niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na 14 dni przed wyjazdem dziecko nie może przebywać również na kwarantannie, zamieszkiwać z osobą, która została skierowana na kwarantannę lub mieć kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. W związku z tym na podstawie tych samych wytycznych rodzice uczestnika zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie poświadczające powyższe. WZÓR NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA I ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY DO POBRANIA


*Płyny do dezynfekcji będą dostępne u organizatora i kadry kolonijnej

 

OŚWIADCZENIE

Centrum Aktywności Ruchowej, jako organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Ustce w dniach 8 - 18 oraz 18 - 28 lipca 2020 r. oświadcza, że zapoznał się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, jest przygotowany do wypełnienia niniejszych wytycznych i zapewnia o stosowaniu się do nich.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi w sprawie obozów i kolonii również uczestników oraz rodziców/ opiekunów prawnych.